Национална мрежа за оценка на компетенциите
Българска Ритейл Асоциация
Regal отрази семинарите на БРА
30.10.2009г.

http://www.regal.bg/show.php?storyid=807340