Национална мрежа за оценка на компетенциите
Българска Ритейл Асоциация
Най-сетне интернет регистър с база данни за служителите!
22.06.2010г.

Най сетне разполагаме с база данни за служителите, така че да сме предварително уведомени кой стои насреща ни, когато търси работа!

 

КАКВО Е PREPARAKA.BG Preporaka.bg е единственият в България публичен интернет регистър на препоръки за служители. В него надеждно се съхранява информация за препоръките от работодатели за служителите в учреждения, фирми, фондации, организации с нестопанска цел от цяла България.  

 

ЗА КОГО ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН САЙТА Сайтът е създаден, за да подпомогне работодателите при търсене на достоверна допълнителна информация за кандидати за работа и при споделяне на впечатления за настоящи и бивши свои служители.  

 

КАКВА Е ЦЕЛТА НА САЙТА Целта на регистъра е да създаде мрежа от активни работодатели, които помагат и биват подпомагани в процеса на подбор и развитие на служители, както и да намали броя на недобросъвестните служители и злоупотребите със служебно положение.  

 

И още една чудесна новина - членовете на БРА са освободени от заплащане на абонаментната такса за ползване на сайта, която в най-високото ниво на достъп иначе би струвало (Привилегирован оторизиран достъп) 432 лв. Честито!  

 

С Preporaka.bg ,можете да се свържете чрез: www.preporaka.bg; ул. Иван Денкоглу 12-14, ет.5 офис 501; тел. 02 980 2491 GSM 0884 88 35 79, г-жа Ралица Кирилова.Презентация Preporaka.bg