Национална мрежа за оценка на компетенциите
Българска Ритейл Асоциация
Професионален подбор на персонал
08.06.2010г.

Коректконсулт ЕООД е българска консултантска компания, която стартира своята дейност през 2002 г., лицензирана от МТСП с лиценз № 704, валиден до 02.04.2012 г., специализирана в подбора и управлението на човешките ресурси. Основна цел на фирмата е професионалното съдействие на компании и организации за внедряване на съвременни методи и системи за управление.

 

В сферата на нейната компетентност са: набиране и подбор на персонал, психологически подбор; психологическа оценка; тренинг обучения; мотивационно обучение за активно присъствие на пазара на труда; консултации за професионално ориентиране; анализи и проектиране на длъжности, придружено с длъжностни характеристики, както и изграждане на цялостни екипи и отдели; проекти за създаване на фирмена култура; трудово – правни консултации; управленско консултиране.

С Корекстконсулт можете да се свържете на тел. 02/832 00 23, correctconsult@abv.bgКоректконсулт - представяне