Национална мрежа за оценка на компетенциите
Българска Ритейл Асоциация
Изключително преференциални цени на трудова медицина за членове на БРА
23.06.2011г.

Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд, всеки работодател е задължен да осигури за наетите от него работници и служители обслужване от служба по трудова медицина. В това число и всички търговци са задължени да сключат договори за годишно обслужване от Служба по Трудова Медицина, както и за измервания на фактори на работната среда.

СТМ консултира и подпомага работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането, организирането и изпълнението на задълженията му по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за укрепване здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа.

 

Членовете на БРА с над 5 заети лица вече могат да ползват и още една привилегия - изключително преференциални цени за сключване на такива договори - 12лв/човек за първата година, 6 за втората и 6 лв/човек за третата година от сключване на договора, както и преференциални узловия при замерване на факторите на околната среда, в зависимост от големината на обекта.Кортекс