Национална мрежа за оценка на компетенциите
Българска Ритейл Асоциация
EC Регламент за наименованията на текстилните влакна и етикетиране
25.10.2011г.

На 20 октомври, в Официален вестник на ЕС беше публикуван Регламент (ЕС) № 1007/2011 относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране и маркиране на влакнестия състав на текстилните продукти (известен също като "Регламент за наименованията на текстилните влакна и етикетиране" или "Manders" Доклад ").

Всички заинтересовани могат да погледнат окончателната версия на регламента на всички официални езици на ЕС на следния линк: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2011%3A272%3ASOM%3AEN%3AHTML.

Регламентът ще влезе в сила 20 дни след публикуването му, а именно на 9-ти ноември 2011 г. и се прилага от 8 май 2012 г.