Национална мрежа за оценка на компетенциите
Българска Ритейл Асоциация
Съдебно решение в полза на наемател!
30.03.2011г.

Във връзка със сключен договор между Лавал ООД и мол във Варна договор за наемни правоотношения и последвалите съдебни спорове, днес (30.03.2011) Варненски Апелативен Съд постанови решение в полза на наемателя, с което можете да се запознаете в прикачения документ!  

 

Още в началото на 2010 г., БРА изрази становището си по случая, че възникналият спорове са резултат на неравнопоставени договорни отношения между наемодателите в търговските центрове и техните наематели. Договорите за наем дават на първите много права без вторите да получават механизми за защита на техните интереси. БРА ще продължава да работи за по-добре балансирани договори за наем, за да се избегнат подобни ситуации и за в бъдеще.   Интересна информация за наемател, съден в мол в страната и успял да обърне съдебното решение в своя полза.Съдебно решение