Национална мрежа за оценка на компетенциите
Българска Ритейл Асоциация
Предложение от Българска Ритейл Асоциация
26.03.2021г.

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ, ПРЕМИЕР НА Р БЪЛГАРИЯ

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, ВИЦЕПРЕМИЕР

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ, МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Г-Н ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ, МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

ОТНОСНО: Предложениеза мерки от сектор „търговия“ 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ,

 

По повод издаденото вчера,25.03.2021г. указание на Министъра на икономиката за отварянето на нехранителните магазини на до 300 кв. м търговска площ и отмяната на същото това указание часове по-късно от Министър-председателя, съобщавме, че всички наши членове реагираха изключително остро! Решения и заповеди се издават и отменят в рамките на часове; магазини се отварят и затварят вече в един и същи ден! Първо трябваше да организираме дейността си според указанията на Министъра на икономиката. Върнахме хората на работните им места. Координирахме процеса с Инспеция по труда. Преговаряхме с наемодатели, организирахме търговските си площи. Следобед трябваше да обясним на клиенти, доставчици и партньори, че затваряме. И да върнем хората по домовете им.

В пореден отчаян опит да спасим бизнеса си или поне това, което е останало от него, ние, членовете на БРА излизаме с ново предложение. Всички магазини да отворят отново, като вместо досегашното правило за 1 човек на 3 кв.м.,  да се въведе нов стандарт – максимум 1човек/вкл. клиенти и персонал/ на 8 кв.м. Това ще ограничи струпването на хора в магазините, търговците няма да спрат да работят и оборотите им няма да са така драстично засегнати, както в момента, в хазната ще има повече постъпления по ДДС и по-малко потребност от държавна подкрепа. Това би гарантирало и равнопоставеност вътре в браншовете, защото правилото за ограничение от 300 кв .м може да се нарече дори дискриминативно спрямо представители от един и същи бранш, но различаващи се по площи. При затваряне на моловете и търговските центрове,клиентите се концентрираха в другите по-малки магазини. Досегашното правило за 1 човек на 3 кв.м., особено в по-малките магазини, не позволява да се спазва добра дистанция. С новото предложение на БРА в един магазин от 30 кв.м. ще има само по трима човека, а в един магазин от 1500 кв.м. – до 187 човека. Правилото трябва да важи за всички – малки, големи, хранителни или нехранителни магазини, в или извън търговски център, ето защо, апелираме за отваряне на всички магазини при еднакво ограничение за всеки ритейлър. Тази нова мярка ще ни позволи да работим при този режим дори 3 месеца още, вместо да отваряме и затваряме в рамките на броени часове в един и същи ден. Напомняме, че сектор търговия на дребно осигурява прехраната на близо 300 000 души встраната, както и голяма част от приходите на държавата във вид на данъци и осигуровки, като не сме престанали да внасяме данъци и осигуровки в хазната и до днес. Силно се надяваме предложената от нас корекция на мерките, да бъде взета под внимание. 

С уважение,

Рая Попова, Председател на БРА

Българската Ритейл Асоциация обединява над 100 представители на търговията на дребно у нас. Около 85% от магазините на членове на БРА бяха затворени заради ограничителни мерки. Голяма част от тях нямат и нито един обект извън търговски център.