Национална мрежа за оценка на компетенциите
Българска Ритейл Асоциация
Информационна кампания относно Брекзит
09.09.2020г.

Тези от вас, които имат и ще продължат да имат търговски взаимоотношения с Обединеното Кралство, вероятно имат доста въпроси, свързани с начина на работа след Брекзит. В тази връзка, от посолството на Великобритания изпращат полезна информация и сайт (www.gov.uk/eubusiness), на който ще бъдат отразени всички поромени по случая. Г-н Димитър Анев (+359 (0) 892 289 499. mail: Dimitar.Anev@fcdo.gov.uk) от Департамента за международна търговия към посолството, както и г-жа Розалина Айракова (rozalina.ayrakova@fco.gov.uk) остават на разположение за последващи въпроси