Национална мрежа за оценка на компетенциите
Българска Ритейл Асоциация
Резултати от проучване на тревогите с пари на служителите
25.08.2020г.

Интересно проучване, което дава определена представа за тревогите с пари на служителите, и тяхното въздействие на работното място https://drive.google.com/file/d/1CtUd12pqLqP6e9oO8TZ0rEL-6KpUq4jf/view?usp=sharing