Национална мрежа за оценка на компетенциите
Българска Ритейл Асоциация
Покана за обучение по проект на Комисия за защита на потребителите
14.07.2020г.

Имаме удоволствието да поканим членовете на БРА за участие в обучение, насочено към подобряване на разбирането на изискванията на Закона за защита на потребителите при предлагане на специфични способи за търговия – онлайн продажби, други видове договори от разстояние, договори, сключвани извън търговски обект и др. Обучението се реализира по проект BG16RFOP002-2.005-0001-C01 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”, на Комисията за защита на потребителите.

 

В  рамките на обучението участниците ще получат отговор на следните въпроси:

 

- Какви са изискванията на Закона за защита на потребители и каква информация е необходимо да бъде предоставяна на потребителите при прилагане на договори от разстояние и договори извън търговски обект?

 

- Какви са правата на потребителите на едностранен отказ от договор?

 

- Какви са специфичните способи за търговия, регламентирани в ЗЗП – непоискани доставки, продължаване на срочни договори, гаранции и рекламации?

 

- Какво представляват нелоялните търговски практики, прилагани от търговците при специфични способи за търговия?

 

Лекторите са подготвили редица казуси, които ще дадат отговор на често срещани въпроси в практиката. В допълнение, ще бъдат разгледани актуални въпроси, свързани с прилагането на специфични способи за търговия – онлайн продажби, други видове договори от разстояние, в контекста на COVID-19.

 

 

 

Обучението е еднодневно и безплатно за участниците, финансирано със средства на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. 

 

Всяка фирма може да регистрира участници за следните дати по места на провеждане:

 

гр. София: 17 юли 2020 г., Хотел Централ Форум, гр. София 1612, Бул. “Цар Борис III” 41

 

гр. Пловдив: 21 юли 2020 г., Парк Хотел Пловдив, гр. Пловдив 4000, бул. Санкт Петербург № 38

 

гр. Варна: 31 юли 2020 г., Хотел Черно море, гр. Варна 9000, бул. „Сливница“ 33

 

гр. Бургас: 04 август 2020 г., Хотел Мираж, гр. Бургас 8005, Комплекс “Славейков” 93

 

Броят на участниците в обучение за всяка от посочените дати е  ограничен. Участниците ще бъдат регистрирани по реда на получаване на заявките!

 

На всеки участник ще бъде предоставен пакет обучителни материали, осигурени са две кафе-паузи и обяд. Няма такса за участие.

 

 

Приложено Програма на обучението и Регистрационен формуляр, който представителите на фирмите следва да попълнят и подадат по факс: 02 944 51 18 или ел. поща: trainings@dicon-bg.comРЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР