Национална мрежа за оценка на компетенциите
Българска Ритейл Асоциация
Трудова Медицина - специални условия за БРА членове
02.02.2021г.

Уважаеми БРА членове, Имаме удоволствието да ви представим специалните условия, които можете да ползвате като членове на Асоциацията към фирма за трудова медицина Кортекс. Тя предлага:- Обслужване на работещите от Служба по Трудова Медицина, съгласно изискванията на ЗЗБУТ, ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ЗБУТ:включено в цената за годишно обслужване!- Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всичкиобслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност- организиране и извършване на периодични профилактични прегледи наработещите в АСИМП-МЦ “КОРТЕКС” І-ва год.      ІІ-ра год.           ІІІ-та год.      Общо стандартна оферта на заето лице 30 лв.          20 лв.               20 лв.            70 лв. за Членове на БРА на заето лице: 12 лв.          6 лв.                  6 лв.             24 лв.   Цените са без ДДС и включват: обслужване; оценка на риска; изтовяне на документи; водене на здравни досиета. Прилагаме какво включва корпоративния пакет, а при интерес ще препратим и офертата с конкртетика.  Напомняме, че за ползване на преференциалните условия, ще бъде изискван сертификат за членство!