Национална мрежа за оценка на компетенциите
Българска Ритейл Асоциация
АНКЕТА ОТНОСНО ОТРАЖЕНИЕТО НА COVID-19 ВЪРХУ БИЗНЕСА
12.03.2020г.

Уважаеми колеги, Във връзка с необходимостта от планиране и предприемане на мерки за преодоляване на икономическите последици от епидемията на коронавирус COVID-19, е необходимо да бъде събрана и обобщена информация за конкретните ефекти от форсмажорната ситуация върху бизнеса.  Ето защо, се обръщаме към Вас с молба да отговорите на няколко кратки въпроса. Предварително благодарим за съдействието! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQASJQ1idRRNVZudgAokvKviDLJTahTsDO5g_l4VlfuLmr2w/viewform