Национална мрежа за оценка на компетенциите
Българска Ритейл Асоциация
ПРОВЕДЕ СЕ ДИСКУСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА НАРЕДБА Н-18
10.02.2020г.

Ясни дефиниции, отчитане на спецификата на бизнес процесите в отделните фирми и сектори, и разумни срокове за приложение на Наредбата поискаха представителите на бизнеса

 

„Отлагането на сроковете по прилагане на новите изисквания на Наредба Н-18 само по себе си не решава проблемите, затова е необходим рестарт, цялостна преработка на текстовете на Наредбата, така че тя да стане изпълнима и да не поставя фирмите в условия на невъзможност да отговорят на нормативните изисквания“. Това каза зам.-председателят на БСК Станислав Попдончев по време на проведената днес, в Министерския съвет, среща на ръководствата на Министерството на финансите (МФ) и Националната агенция за приходите (НАП) с браншови организации.

 

В хода на дискусията бе обърнато внимание върху неприложимостта на голяма част от изискванията на променената през 2018 г. Наредба Н-18. Акцент беше поставен върху невъзможността на НАП да гарантира информационната сигурност и да обезпечи надежда връзка между софтуерите за управление на продажбите и сървърите на приходната агенция. Актуален пример в това отношение е сривът от миналата седмица, когато големи търговски вериги бяха принудени да преустановят работа, поради невъзможност да предават в реално време данни към НАП.

 

Друг съществен проблем, поставен от бизнеса, е прилагането на принудителната административна мярка (ПАМ) „затваряне на търговски обект“ за незначителни и недоказани провинения, което блокира дейността на търговците, а в резултат са налице и немалки загуби за фиска. В тази връзка, представителите на бизнеса настояват за формиране на работна група, която да изработи проект за промени в Закона за ДДС, а до приемането на промените, Министърът на финансите да излезе незабавно с указания към НАП да не се прилага предварителното изпълнение на ПАМ, т.е. ПАМ да се прилага само след доказване на вината на съответния търговец и при повторно или при тежко нарушение.

 

Представителите на бизнеса настояват за Пътна карта с ясни срокове за цялостна преработка на Наредбата и сформиране на три работни групи: 1. Информационна сигурност; 2. Приложение на Н-18; 3. Промени в ЗДДС. Освен това, в работните групи да бъдат привлечени представители и на други заинтересовани институции, за да не се затваря диалогът само между браншовите организации и НАП.

 

Що се отнася до сроковете за приложение на Наредбата, общо бе мнението, че те не трябва да бъдат самоцел, а да са резултат от осъществяването на промените по същество.

 

Бизнесът за пореден път декларира желанието си да оперира на светло, но това не бива да става за сметка на неизпълними изисквания, свръхрегулация и административна репресия, а при отчитане на спецификата на отделните бизнес процеси и при гарантиране на информационната сигурност, съгласно европейското и българското законодателство в тази област.