Национална мрежа за оценка на компетенциите
Българска Ритейл Асоциация
Официално внесени предложения към търговските центрове чрез секретариата на БРА
27.05.2020г.

Вижте кратко резюме на срещата на наемателите, състояла се на 26.05. Бяха одобрени следните предложения, които вече са официално внесени към търговските центрове чрез секретариата на БРА:
1. Дискутираха се варианти на намаляване на работното време, тъй като това значително редуцира раходите за персонал (в някои случаи и до 50%). В крайна сметка с най-много гласове - 22, бе прието да се предложи на търговските центрове намаляване на работното време от 10 до 20 ч, като това не лишава от възможността който търговец желае, да работи и до по-късно
2. Единодушно бе прието да се настоява за подоходен наем на месечна база (заложен като число в договора на всеки един наемател) до 31.03.2021 г
3. С мнозинство бе прието да се настоява за сервизна такса в размер на 1 Евро/м2 за времето, през което моловете бяха затворени (13.03-17.05.2020 г)
4. Да се изиска максимален размер на неустойката да бъде до максималният размер на банковата гаранция (от/до 3 месеца)
5. Тъй като се оказва, че има молове, които изискват освен такси сервиз, и наем за времето на извънредното положение, да се настоява за нулев наем в тези молове за времето, в което магазините са били затворени (13.03-17.05,2020)
Очакваме отговор на поставените искания до края на идната седмица - 05.06.20 г.