Национална мрежа за оценка на компетенциите
Българска Ритейл Асоциация
Програми за енергоспестяване
06.10.2009г.

Райфайзенбанк Ви предоставя възможността да спестявате енергия и да направите домът си по-уютен с Кредит Енергийна ефективност. Кредитът на Райфайзенбанк за жилищна енергийна ефективност е разработен по програма на Европейския съюз, Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Агенцията за енергийна ефективност. Всички клиенти, подали искане за Кредит Енергийна ефективност в периода от 24.08.2009 до 31.10.2009г ще се възползват от промоцията на Райфайзенбанк – 1% отстъпка от лихвата в евро. Промоционалния лихвен процент за кредити в евро e 9,95%, при обезпечение поръчителство и при превод на работната заплата по сметка в банката. След успешно завършване на Вашия енергоспестяващ проект имате възможност да възстановите сума от направените разходи в размер до 20% от размера на кредита, под формата на безвъзмездна помощ по програмата, но не повече от 2 000 евро за едно домакинство. За какво може да ползвате кредита?

  • остъкляване с PVC, алуминиева и дървена дограма
  • вътрешна и външна изолация, вкл. изолация на покриви и подове
  • отопление с биомаса, слънчеви колектори, газови котли, термопомпени системи за отопление и климатизация