Национална мрежа за оценка на компетенциите
Българска Ритейл Асоциация
Конференция ИТ в РИТЕЙЛА
10.10.2012г.

На 10 октомври 2012 г. (сряда) от 14 часа имаме удоволствието да Ви поканим на ИТ в РИТЕЙЛА - Втората Национална конференция, посветена на най-модерните ИТ инструменти за ефективно управление на компаниите от бранша. Събитието е насочено към ръководителите на водещите ритейл организации у нас. На конференцията, специалистите от агенцията за проучвания Индъстри Уоч ще анализират случилото се в сектора през изминалата година и ще дадат своята прогноза за възможните сценарии за развитие и основните тенденции в ритейла през 2013г. Ще се постави фокус върху новостите при интегрираните софтуерни системи за управление на бизнес процесите, най-модерните хардуерни конфигурации, набиращите все по-голяма популярност мобилни приложения за отдалечен достъп до базата данни, инструменти за ефективен бизнес анализ и др. По време на ИТ в РИТЕЙЛА ще бъдат разгледани важни аспекти от търговията на дребно и най-големите предизвикателства, пред които се изправят компаниите днес - оптимално използване на наличните ресурси, намиране на нови начини за привличане, задържане и гарантиране лоялността на клиентите, поддържане на оптимални наличности, съкращаване на оперативните разходи и подобряване на паричните потоци и др. В ИТ в РИТЕЙЛА ще вземат участие гост-лектори от страната и чужбина, които ще споделят своя опит, успешни бизнес практики и ноу-хау при внедряването на интегрирани ИТ решения в компаниите от ритейл бранша. Конференцията се организира от Майкрософт България и Intelligent Systems, със специалното участие на Индъстри Уоч, Ай Би Ес България, LS Retail, QlikView, Инфос България. На сайта //www.isystems.bg/retail можете и да запазите Вашето място за събитието!