Национална мрежа за оценка на компетенциите
Българска Ритейл Асоциация
Ред за изплащане на компенсации за запазване на заетостта (мярка 60/40)
02.04.2020г.

Информация за мярката 60/40: https://www.az.government.bg/pages/izplashtane-na-kompensacii-za-zapazwane-na-zaetostta/
Новият закон и последствията за бизнеса
25.03.2020г.

Бланки за междуградско пътуване по време на извънредно положение
21.03.2020г.

Възможни действия на работодателите при извънредната ситуация
16.03.2020г.