Национална мрежа за оценка на компетенциите
Българска Ритейл Асоциация
форум във БРА сайта
11.11.2009г.

БРА вече има свой форум (виж антетката)