Национална мрежа за оценка на компетенциите
Българска Ритейл Асоциация
ВАЖНО ЗА НОВИ ЧЛЕНОВЕ! НАПОЛОВИНА ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2020 Г!
15.04.2020г.

ЗАЕДНО СМЕ СИЛАТА!
Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки
10.04.2020г.

https://www.bnb.bg/PressOffice/POPressReleases/POPRDate/PR_20200410_BG
Ред за изплащане на компенсации за запазване на заетостта (мярка 60/40)
02.04.2020г.

Информация за мярката 60/40: https://www.az.government.bg/pages/izplashtane-na-kompensacii-za-zapazwane-na-zaetostta/
Новият закон и последствията за бизнеса
25.03.2020г.