Национална мрежа за оценка на компетенциите
Българска Ритейл Асоциация
Новият закон и последствията за бизнеса
25.03.2020г.

Бланки за междуградско пътуване по време на извънредно положение
21.03.2020г.

Възможни действия на работодателите при извънредната ситуация
16.03.2020г.

АНКЕТА ОТНОСНО ОТРАЖЕНИЕТО НА COVID-19 ВЪРХУ БИЗНЕСА
12.03.2020г.

ПРОВЕДЕ СЕ ДИСКУСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА НАРЕДБА Н-18
10.02.2020г.