Национална мрежа за оценка на компетенциите
Българска Ритейл Асоциация
На вниманието на управители на магазини
06.03.2012г.

Зачестили случаи на измама!