Национална мрежа за оценка на компетенциите
Българска Ритейл Асоциация
Кръгла маса с участието на БРА
12.04.2010г.

На 12.04.2010 г. в София се проведе кръгла маса на тема:"Държавата ще помага ли на малките и средни предприятия или те ще се спасяват поединично?", организирана от Българска асоциация на микропредприятията и Националната предприемаческа и занаятчийска камара и с активното присъствие на медиите, в която се включи активно и БРА. След ползотворна дискусия представителите на неправителствените организации и бизнеса се обединиха около изводи и предложения, които можете да намерите в прикачения документ за сведение и предприемане на съответни действия.Изводи и препоръки кръгла маса