Национална мрежа за оценка на компетенциите
Българска Ритейл Асоциация
Общо събрание на БРА и избор на нови членове на УС на БРА
18.02.2010г.

На 18.02.2010 г., четвъртък, се проведе годишното Общо Събрание на членовете на Българска Ритейл Асоциация. Представени бяха отчет за досегашната дейност на Асоциацията, финансов отчет за изминалата година, финансов план за 2010 г., както и инициативите, планирани за новата година.      Гласуван и избран бе и нов Управителен Съвет на Асоциацията, състоящ се от 11 души (виж секция „За нас – организация и устав”). Събранието завърши с коктейл, на който членовете имаха възможността да разговарят помежду си на чаша вино и изискани хапки.Покана за ОС