Национална мрежа за оценка на компетенциите
Българска Ритейл Асоциация
Зелен коридор за ваксинация на служители на търговците
19.03.2021г.

желаещите членове на БРА могат да се ваксинират безплатно
Търговците на дребно към министрите: финансова подкрепа на държавата е необходима сега, в този момент
18.03.2021г.

ОТНОСНО: Спасяване от фалит на сектор „търговия“