Национална мрежа за оценка на компетенциите
Българска Ритейл Асоциация

Организация и устав

Начало | За нас | Организация и устав

На Учредителното Събрание на 09 Януари 2009 г., Българска Ритейл Асоциация избира деветима членове на Управителния съвет. Управителният съвет избира от своя състав Председател, Заместник-председатели и Главен секретар, като същите могат да бъдат преизбирани без ограничение. Определя мандат на първия Управителен съвет в срок от шест месеца, считано от датата на вписване на Асоциацията в съответния регистър при компетентния съд. Задължава Управителния съвет един месец преди изтичане на така определения шестмесечен мандат да свика Общо събрание за избор на нов Управителен съвет.


Устав

Рая Попова
Генерален Секретар и член на УС на БРА

Образование:
Университет за Национално и Световно Стопанство специалност Международни Икономически Отношения

Месторабота:
Фирма АТГ - официален представител за България на SAMSONITE. През 1992 г. фирмата става официален представител на друга популярна марка - MASSIVE, за осветителни тела. До момента АТГ е представител на повече от 10 уважавани марки, които се предлагат чрез дистрибуция на едро или чрез собствена мрежа от магазини.

Кариера:
2004-понастоящем: Член на Борда на Директорите, Samsonite
2009-понастоящем: Член на УС на БРА и БРА Генерален СекретарТелефон: 0897 02 07 33
E-mail: upr.savetbra@gmail.com