Национална мрежа за оценка на компетенциите
Българска Ритейл Асоциация

Организация и устав

Начало | За нас | Организация и устав

На Учредителното Събрание на 09 Януари 2009 г., Българска Ритейл Асоциация избира деветима членове на Управителния съвет. Управителният съвет избира от своя състав Председател, Заместник-председатели и Главен секретар, като същите могат да бъдат преизбирани без ограничение. Определя мандат на първия Управителен съвет в срок от шест месеца, считано от датата на вписване на Асоциацията в съответния регистър при компетентния съд. Задължава Управителния съвет един месец преди изтичане на така определения шестмесечен мандат да свика Общо събрание за избор на нов Управителен съвет.


Устав

Райчо Цеков
Член на Управителния Съвет на БРА

Месторабота:
Собственик на магазини Adams shoes – обувкиE-mail: upr.savetbra@gmail.com