Рая Попова - Председател на БРА

Образование:
Университет за национално и световно стопанство, специалност „Международни икономически отношения“
Софийски университет "Св. Климент Охридски", магистър по „Организационна психология“


Кариера:
2004-2015: Член на Борда на Директорите, Samsonite;
2015-2020: Официален представител на известна италианска марка за куфари и чанти;
2009-2021: Член на УС на БРА и Генерален Секретар на БРА;
2021: Председател на БРА


Месторабота:
Фирма ATG - официален представител на световноизвестния бранд Samsonite за България, официален представител на международната компания PHILIPS относно осветителни тела.
В момента ATG е холдингово дружество, което представлява повече от 10 уважавани марки, които се предлагат чрез дистрибуция на едро или чрез собствена мрежа от магазини.


Хобита и задълбочени интереси: етерични масла и здравословен начин на живот и хранене, писателство, психология, пътувания.

Bulgarian Retail Association

Presentation in English

История

На 9 Януари 2009 г., в гр.София, в зала Шипка на Интерпред се проведе събрание за учредяване на асоциация на фирми от сектор търговия на дребно, които експлоатират собствени или наети търговски обекти. На събранието присъстваха 48 фирми от различни сектори на търговията на дребно.

Присъстващите са обединени около констатацията, че е крайно време да се учреди сдружение на фирми опериращи магазини за търговия на дребно, заведения за обществено хранене и изобщо търговци от сектора търговия на дребно с промишлени, хранителни и др. стоки.

Една асоциация на фирми от ритейл сектора ще осигури на своите членове представителство на техните интереси пред местни, регионални и международни държавни органи, пред наемодатели, инвеститори и др.

По нататък бе прочетен проект за Устав на асоциацията, който цялостно ще регламентира дейността, правилата за нейното осъществяване, реда за членство, правомощията на органите на сдружението и бе избран Управителен Съвет от 9 души.

Понастоящем члновете на Асоциацията поддържат общо около 800 магазина на приблизителна площ от 100.000 кв.метра, годишни обороти ~ 250 млн.лева. Във фирмите на членовете работят близо 3.000 души, а осигуровките, които се плащат за тях са на стойност около 4 милион лева годишно.

Мисия

Българска Ритейл Асоциация (БРА) е учредена в началото на 2009 г. Представлява сдружение на търговците на дребно от цялата страна. Основните цели и задачи, които сдружението трябва да постигне е да се грижи за разпространението, защитата и изобщо развитието на търговията, проучването, защитата и разпространението на моралните, икономическите и професионалните интереси на фирмите от сектора търговия на дребно, както и защитата на търговските права на членовете пред държавата. Необходимостта от учредяване на асоциация е за да може да се повишава благосъстоянието и доходността на членовете и сектора за продажби на дребно,да се улеснява създаването и поддръжката на рай за купувачите, да се осигури на членовете да останат конкурентноспособни чрез информативни конференции и семинари да подпомага членовете в развитие на бизнеса и регионални стратегии, да съдейства за задгранични търговски връзки и бизнес партньорства, да работи в тясно сътрудничество с правителство, министерства и други органи в национални проекти в търговията на дребно, да договаря атрактивни цени на конкретни услуги за своите членове, да осигури обучение за персонала в търговията на дребно, да развива и насърчава търговията на дребно като атрактивна кариера и да осигурява проучвания и статистически анализи за членовете за работа по основни показатели. Понастоящем члновете на Асоциацията поддържат общо около 800 магазина на приблизителна площ от 100.000 кв.метра, годишни обороти ~ 250 млн.лева. Във фирмите на членовете на БРА работят близо 3.000 души, а осигуровките, които се плащат за тях са на стойност около 1 милион лева.

 

Ето какво ние от Управителният Съвет на БРА постигнахме до тук:

 • ритейл магазините са обект на постоянни проверки от Министерство на Културата във връзка с авторските права за слушане на музика в магазините ни. БРА членовете ползват 50% отстъпка за таксите на Мюзикаутор, и 27% отстъпка от таксите на Профон
 • във връзка с изискването за свързване на касовите апарати с НАП, осигурихме до 50% отстъпка за касови апарати с такива възможности
 • станахме редовен член на AEDT - Европейската Асоциация на Фешън Ритейлърите. Тя е с много силно влияние в Европейския Парламент, като позволява гласовете на ритейлърите да бъдат чути при гласуване на законодателство в тази връзка. Тук могат да се дават мнения, препоръки, оплаквания за некоректни търговски практики и изобщо да се ползва опита на колегите 
 • станахме и партньори с Българска Асоциация на Ресторантьорите, от което също ползваме редица привилегии, най-вече общи проекти, които увеличават общата членска маса
 • предоставихме карти за отстъпка от бензиностанциите на Лукойл, които позволяват на членовете да спестят между 120 и 800 лева на година
 • предоставихме изключително преференциални цени на задължителната за всяка фирма трудова медицина за членове на БРА
 • предоставихме преференциални цени за НР услуги на проверена агенция за подбор на персонал
 • предоставихме възможност членовете на БРА да си направят карти с взаимни отстъпки, което ги прави и клиенти един на друг
 • фирмите-членки могат да публикуват своите горещи оферти и промоции за месеца на сайта на БРА, посещаван освен от много ритейлъри, но и от клиенти и журналисти
 • уредихме безплатно участие в първия интернет регистър с база данни за служителите. Така може да се получава информация за досието на даден служител, преди той да бъде нает на работа
 • периодично организираме коктейли на БРА където търговците да обменят опит, мнения, идеи и дори да правят съвместен бизнес

 

Ето какви проекти предстоят:

 • организиране на презентации пред членовете на БРА от страна на откриващите молове. Част от предимствата са по-адекватните намени цени и реална, а не фалшива информация за това кои марки ще присъстват в проекта - на последващ етап обединяване за искане на наемни площи с цел получаване на по-добри условия (БРА вече работи по няколко такива проекта, например ЦУМ)
 • организиране на презентации пред членовете на БРА от страна на водещи фирми в различни сектори, които биха могли да предоставят преференциални права на БРА членовете
 • ленти за касовите ни апарати на преференциални цени
 • достъп до всички инциативи на AEDT 
 • изключително преференциални условия за престой в града и участие в различни изложения и конференции
 • ще продължим да организираме коктейли на БРА с цел пряка комуникация на нашите членове

Организация и устав

На Учредителното Събрание на 09 Януари 2009 г., Българска Ритейл Асоциация избира деветима членове на Управителния съвет. Управителният съвет избира от своя състав Председател, Заместник-председатели и Главен секретар, като същите могат да бъдат преизбирани без ограничение. Определя мандат на първия Управителен съвет в срок от шест месеца, считано от датата на вписване на Асоциацията в съответния регистър при компетентния съд. Задължава Управителния съвет един месец преди изтичане на така определения шестмесечен мандат да свика Общо събрание за избор на нов Управителен съвет.

Условия за членство

ВАЖНО!!! Предвид ситуацията и с цел още по-мощно обединение, БРА ще намали наполовина членският внос за нови членове на тази година както следва: -100лв годишно за обща квадратура до 200 м2 на фирмените магазини -150лв годишно за квадратура 201 - 500 м2 -250лв годишно за квадратура от 501 - 4.500 м2 -500лв годишно за квадратура над 4.501 м2
Членове на Асоциацията могат да бъдат Редовни, Колективни и Асоциирани.

 • Редовни членове на Асоциацията могат да бъдат български юридически лица, вписани в търговския регистър при Агенция по Вписванията и надлежно регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС/, на които основен предмет на дейност е търговия на дребно в самостоятелен собствен или нает търговски обект, находящ се на територията на Република България.
 • Колективни членове на Асоциацията могат да бъдат български или чуждестранни браншови и други организации/сдружения със сходни: цели, средства за реализиране на целите и предмет на дейност.
 • Асоциирани членове на Асоциацията могат да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица развиващи дейност, която не е пряко свързана с търговията на дребно, като например агентски, рекламни, спедиторски, куриерски, дизайнерски, научни, консултантски, правни, счетоводни и др. услуги, които лица споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и плащат редовно членския си внос. Асоциираните членове имат право да участват в Общото събрание на сдружението само със съвещателен глас. Асоциираните членове нямат право да участват в управлението на Асоциацията.


Приемането на нови членове се извършва от Управителния съвет на Асоциацията въз основа на писмена молба, а фактическото членство става след заплщане на съответният членски внос както следва. БРА не издава проформи или фактури, а аз сетоводен разход ще ви полужи сертификатът за членство, който издаваме след плучаване на плащането:

- до 200 м2 обща площ на фирмените магазини - 200 лева годишен членски внос за 2020 г, става 100 лв за нови членове до края на 2020 г
- 201 - 500 м2 - 300 лева, става 150 лв за нови членове до края на 2020 г
- 501 - 4.500 м2 - 500 лева, става 250 лв за нови членове до края на 2020 г
- Над 4.501 м2 - 1.000 лева, става 500 лв за нови членове до края на 2020 г
Банкови детайли:

Банка: ОББ
IBAN: BG59UBBS88881000595269
BIC: UBBSBGSF
Бенефициент: Българска Ритейл Асоциация

Аксиния Баева - член на УС

Магистър Инженер-химик

Втора магистратура Организационен психолог

Понастоящем Изпълнителен Директор на фирма Спорт Депо

Занимавам се с ритейл от 15 години. 10 години съм била преди това Ритейл Мениджър в Спорт Депо. Професионалният ми опит включва работа със Системи за управление на качеството (вътрешен одитор по качество), Маркетинг § Търговия и основно в последните 10-15 години управление на процеси и екипи и развитие на вериги магазини. Веригата Спорт Депо е създадена преди 23 години (1998), като към момента има 20 магазина в България под бранда Спорт Депо и 3 магазина под бранда Дистрикт (премиум sneaker-store concept).

2009 година компанията става мастер-франчайзер на немската buying group Sport2000 за България и започва масираната си експанзия на българския пазар, която към днешна дата се равнява на 14 000 кв.м. ритейл площ.

2019 година става  мастер-франчайз на Sport2000 за Гърция и открива най-големия спортен магазин в страната - 2 400 кв.м. представителен Спорт Депо магазин в Солун. 

Компанията не спира да инвестира през последните 2 години, като към края на тази година предстои да открие представителен 4 етажен магазин Спорт Депо в София, в самостоятелна сграда.

Фирмата има близо 500 служителя.

Искрен Георгиев - Член на УС

Искрен Георгиев още от ранна възраст прави първите си стъпки в областта на търговията и до ден днешен от цяло сърце се отдава на тази дейност. Завършил е Икономическият университет във Варна и знае какво значи човек да се труди упорито. Работил е в няколко индустрии и компании, но най много от своите умения и идеи, той успява да развие в продължение на повече от 8 години работейки за Globul, сега Telenor.
През 2012 година Искрен открива семеен бизнес с аксесоари за мобилни устройства на едро, Mobax – това беше началото на едно ново пътешествие, което извървява заедно с неговите партньори през последните 9 години! През 2019 година беше създаден и Fonax - българската топ марка за мобилни аксесоари и верига магазини на дребно
Искрен е убеден, че който върши добро, рано или късно получава същото в замяна. С това на ум, ръководените от него компании приемат социалната си отговорност много сериозно. Ангажирани се в областта на спорта, рециклирането на отпадъчни продукти и
подкрепата на SOS детски селища България.
В личен план Искрен е семеен с три деца и мечта за постоянно подобряване и иновативност в бизнеса с мобилните аксесоари в България.

Тодор Тодоров - член на УС

Тодор Борисов Тодоров,
родно място:Велинград
Образование:висше-Приложна Геофизика-инженер.
1993- до днес - основател и собственик нa търг.мярка LORENA
2001-2010 г.Логистика и транспорт Китай -България
2015-2018 г.Ръководител Проект ОП,, Транспорт",гр.Варна.
2018 -до днес производство, монтаж и поддръжка на Лед Екрани и Решения за мултимедийна реклама.
Възраст:48 години.

Светослав Савов - член на УС

Над 10 годишен опит в ритейл сектора и международната търговия

Венцислав Николов - член на УС

Роден в София, на 16 годишна възраст заминава за Солун, където парви първи стъпки в трансграничната търговия, внасяйки в Гърция музикални инструменти от България. Там завършва средно образование и от 1993 се връща в България и записва „Бизнес-икономика“ в Нов Български Университет. В периода 1996-2002 г живее във ФРГ, а след завръщането му в България 2002 г прави кариера в ритейла на различни позиции. Работи в фирма Еф Еф Груп последните 14 години, където към настоящия момент е Operations and Business Development Manager.  Освен Български, владее още Гръцки, Английски, Немски и Руски.

Венка Крайчева - член на УС

Управител на верига магазини Тенденз. Работи в сферата на търговията с обувки от 1998 г. Юрист по професия.