Организация и устав

„Българската Ритейл Асоциация“ (БРА) е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в полза на своите членове чрез защита на техните общи интереси в областта на търговията на дребно.

Целите на БРА са:

  • - Защита на общите интереси на нейните членове
  • - Усъвършенстване развитието на търговията на дребно на местно и национално ниво
  • - Повишаване професионализма на нейните членове при участието им в Единния европейски пазар

На Общо Събрание на БРА се избира Управителен Съвет, състоящ се от Председател, Заместник Председатели и членове на УС.

БРА организира:

  • - Консултативни и работни групи с институции и различни браншови организации с цел решаване на наболели проблеми пред бизнеса
  • - Медийни изяви, с цел популяризиране становището на бизнеса по важни въпроси
  • - Съдействие на членовете си при нужда от консултации по специфични въпроси и установяване на делови отношения с фирми и сродни асоциации

Фотогалерия

Прочетено: 1