Членски внос

За да станете член на Българска Ритейл Асоциация, е необходимо да направите следното плащане: Членски внос за съответната година в размер на както следва:

до 200 м2 обща площ на фирмените магазини - 400 лева годишен членски внос за 2020 г
201 - 500 м2 - 600 лева
501 - 4.500 м2 – 1.000 лева
Над 4.501 м2 - 2.000 лева

платима по банков път:

Банка: ОББ
IBAN: BG59UBBS88881000595269
BIC: UBBSBGSF
Бенефициент: Българска Ритейл Асоциация

За да оправдаете счетоводно плащането на членския внос, е необходимо да приложите следните документи:
 - платежно нареждане за сумата
 - попълнената молба за членство + останалите изискуеми документи за членство
 - след заплащане на сумата от Ваша страна, от своя страна БРА ще Ви издаде \"Сертификат за членство\", в който е упомената платената сума. С всички приложени документи Вие можете да оправдаете счетоводно Вашия разход    

Не може да получите фактура от БРА
БРА е сдружение с нестопанска цел. Регистрирана е в Софийски Градски Съд, но не е е регистрирана в Търговския регистър и по тази причина няма право да издава фактури за своята дейност. Счетоводнооправдателния документ е Сертификата за членство.

Прочетено: 1