История

На 9 Януари 2009 г., в гр.София, в зала Шипка на Интерпред се проведе събрание за учредяване на асоциация на фирми от сектор търговия на дребно, които експлоатират собствени или наети търговски обекти. На събранието присъстваха 48 фирми от различни сектори на търговията на дребно.

Присъстващите са обединени около констатацията, че е крайно време да се учреди сдружение на фирми опериращи магазини за търговия на дребно, заведения за обществено хранене и изобщо търговци от сектора търговия на дребно с промишлени, хранителни и др. стоки.

Една асоциация на фирми от ритейл сектора ще осигури на своите членове представителство на техните интереси пред местни, регионални и международни държавни органи, пред наемодатели, инвеститори и др.

По нататък бе прочетен проект за Устав на асоциацията, който цялостно ще регламентира дейността, правилата за нейното осъществяване, реда за членство, правомощията на органите на сдружението и бе избран Управителен Съвет от 9 души.

Понастоящем члновете на Асоциацията поддържат общо около 800 магазина на приблизителна площ от 100.000 кв.метра, годишни обороти ~ 250 млн.лева. Във фирмите на членовете работят близо 3.000 души, а осигуровките, които се плащат за тях са на стойност около 4 милион лева годишно.

Фотогалерия

Прочетено: 1